1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
18.08.2023

CAPI

140Centrum pokročilého preklinického zobrazování (Center for Advanced Preclinical Imaging - CAPI) bylo otevřeno v roce 2016 s přispěním OP VaVpI, pod záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slouží potřebám výzkumu akademických i komerčních vědeckých pracovišť z celého světa, je součástí konsorcia Czech-BioImaging a EuroBioImaging (viz níže). Kromě vlastního in vivo zobrazování se CAPI podílí na vývoji a testování nových zobrazovacích sond a technologií, věnuje se výuce studentů a in house výzkumu.

Jsme multimodální zobrazovací centrum, vybavené nejmodernějšími technologiemi pro vyšetření malých laboratorních zvířat (myš, potkan) metodami RTG, CT, MRI, MPI, PET, SPECT, optickým zobrazením fluorescence a luminiscence, ultrazvuku a fotoakustiky. Všechny tyto metody mohou být vzájemně kombinovány pro stejný měřený objekt a získané obrazy sloučeny. Měření mohou být provedena až na 4 zvířatech současně. Přístroje mají integrovanou anestezii, udržování tělesné teploty zvířete a monitorování jeho životních funkcí (EKG, dýchání, krevní tlak, videomonitoring).

In vivo zobrazování laboratorních zvířat umožňuje designovat studie, kde jednotlivá zvířata slouží sami sobě jako kontrolní jedinci (single-subject design). Díky tomu je snížena variabilita dat a počet zvířat potřebných k provedení experimentu. Zvířata jsou ustájena v individuálně ventilovaných klecích (IVC).


864Czech-BioImaging je výzkumná infrastruktura předních zobrazovacích pracovišť České republiky, zaměřující se na lékařské a biologické zobrazování. Tato infrastruktura umožňuje trvalý přístup k širokému spektru špičkových zobrazovacích technologií a odborných znalostí českým i zahraničním vědcům, jejichž vlastní laboratoře a instituce jimi nedisponují. Současně podporuje vzájemnou vědeckou spolupráci, prostřednictvím sdílení znalostí a osvědčených postupů v oboru.
862EuroBioImaging je stěžejní evropská výzkumná infrastruktura pro biologické a biomedicínské zobrazování, kterou uznalo Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Umožňuje přístup k zobrazovacím přístrojům, odborným znalostem, možnostem školení a službám správy dat všem vědcům bez ohledu na afiliaci, oblast odbornosti nebo obor činnosti. Nabízí služby s otevřeným přístupem, které jsou poskytovány s vysokými standardy kvality předními zobrazovacími pracovišti.708