1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
mvesela 16.07.2020

CAPI

140Centrum pokročilého preklinického zobrazování (Center for Advanced Preclinical Imaging - CAPI) bylo vytvořeno za účelem implementace nejmodernějších zobrazovacích technologií do základního i aplikovaného výzkumu prováděného nejenom vědeckými týmy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Slouží také potřebám výzkumu dalších vědeckých pracovišť v České republice a v Evropské unii. CAPI je součástí konsorcia CzechBioImaging a EuroBioImaging. Kromě vlastního in vivo zobrazování se CAPI také podílí na vývoji a testování nových zobrazovacích sond a technologií, věnuje se výuce studentů a in house výzkumu.


CAPI bylo
otevřeno v roce 2016 a bylo vytvořeno s přispěním OP VaVpI. Jsme multimodální zobrazovací centrum vybavené nejmodernějšími technologiemi, umožňující vyšetření malého laboratorního zvířete (myš, potkan) metodami RTG, CT, MRI, MPI, PET, SPECT, optickým zobrazením fluorescence a luminiscence, ultrazvuku a fotoakustiky. Všechny tyto metody mohou být vzájemně kombinovány na jednom uspaném objektu a získané obrazy sloučeny. Měření mohou být provedena až na 4 zvířatech současně. Přístroje mají integrovanou anestezii, udržování tělesné teploty zvířete a monitorování jeho životních funkcí (EKG, dýchání, krevní tlak, videomonitoring).

In vivo zobrazování laboratorních zvířat umožňuje designovat studie, kde jednotlivá zvířata slouží sami sobě jako kontrolní jedinci (single-subject design). Díky tomu je snížena variabilita dat a počet zvířat potřebných k provedení experimentu.Zvířata mohou být ustájena v individuálně ventilovaných klecích (IVC).
708