1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
vherynek 19.01.2022

In vivo zobrazování

Pracoviště CAPI je zaměřeno primárně na in vivo zobrazovací metody pro drobné laboratorní zvířata (myši a potkany). Vedle v klinice běžných zobrazovacích metod (MRI, CT, ultrazvuk, PET, SPECT) má k dispozici i metody méně obvyklé (optické zobrazování) a čistě experimentální (optické, fotoakustické zobrazování, zobrazování magnetických částic). Umožňuje tak nejen rozvoj stávajících diagnostických postupů, ale i řešení specifických výzkumných projektů s využitím netradičních metod.

Přístrojové vybavení s laboratorním zázemím umožňuje řešit problémy z řady medicínských oblastí. Tým CAPI se ve spolupráci s dalšími výzkumnými kolektivy podílí na přípravě a realizaci projektů a je schopen navrhnout nejvhodnější experimentální metodu a postup pro řešenou problematiku v oblasti preklinického výzkumu.

K dispozici je zároveň chemická a plně vybavená mikrochirurgcká laboratoř pro práci s drobnými laboratorními hlodavci.

Podrobnější popis modalit, které jsou k dispozici, je zde.

Vybrané aplikace:

Neurologie: studium neurodegenerativních onemocnění (CT, PET, MRI), traumatických poranění (anatomické a difúzně vážené MRI), studium terapeutického efektu kmenových buněk (MRI), metabolických a funkčních poruch (MR spektroskopie, funkční MRI)

Srdce a cévy: studium srdečních vad (např. patent foramen ovale) pomocí zobrazení v reálném čase (ultrazvuk, fotoakustické zobrazení), trigované zobrazení srdeční akce (MRI), angiografie (CT, MRI), 3D a 4D zobrazení srdce (vysokofrekvenční ultrazvuk)

Onkologie: sledování rozvoje nádorů a metastáz (optické zobrazování, MRI, ultrazvuk, PET SPECT, CT), monitorování terapeutického efektu nově vyvíjených cytostatik, targeting nádorových buněk specifickými kontrastními látkami (optické zobrazování, MRI, ultrazvuk/fotoakustika, radionuklidové metody), volumetrie (MRI, ultrazvuk), oxygenace tumorů (fotoakustika), vaskularizace tumorů – MVA (ultrazvuk – Power/Color Doppler), měření perfúze orgánu a tumorů (kontrastní MRI, vysokofrekvenční ultrazvuk v kontrastním módu pomocí mikrobublinek)

Transplantační a regenerační medicína: mikrochirurgie, mikroaplikace buněk (operační mikroskop), sledování výsledků transplantací (ultrazvuk, MRI), buněčné transplantace (optické zobrazení, MRI, PET, SPECT)

Vývoj kontrastních a teranostických látek: cytotoxicita, biokompatibilita, biodistribuce, ověření zacílení specifických kontrastních látek, možnost ultrazvukem naváděné aplikace požadované látky (nejmenší bolus cca 3µL) do nádoru, svalu nebo orgánu (vysokofrekvenční ultrazvuk, syringe pumpa).

 

počet zobrazení: 2740 poslední aktualizace: vherynek, 19.01.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.