1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
mvesela 03.12.2021

Spolupráce s CAPI

Pokud máte zájem doplnit Váš projekt o in vivo zobrazování, kontaktujte přednostu RNDr. Luďka Šefce, CSc. ( sefc@cesnet.cz ), který Vám poskytne všechny nezbytné informace, 

jak postupovat v případě zájmu o spolupráci s CAPI


 

597Jsme jednou z 9-ti institucí tvořících vědeckou infrastrukturu Czech-BioImaging. Tyto instituce poskytují otevřený přístup k přístrojovému vybavení a odborným znalostem v biologickém a lékařském zobrazování. Váš projekt Vám pomůžeme krok po kroku navrhnout, poskytneme asistenci a odbornou konzultaci v průběhu celého projektu a poskytneme pomoc s vyhodnocením dat.


Řídíme se pravidly danými  Evropskou listinou pro přístup k výzkumné infrastruktuře.

https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/2016_charterforaccessto-ris.pdf

-poskytujeme otevřený nediskriminační přístup k přístrojovému vybavení a odborníkům

-poskytujeme transparentní informace (potenciálním) uživatelům

-poskytujeme podporu uživatelů zaškolením, odborným poradenstvím během projektu, včetně pomoci s návrhem projektu, jeho průběhem a vyhodnocením dat

- při využívání služeb poskytnutých skrze otevřený přístup ke službám klíčových institucí Czech-BioImagingu, je třeba, aby se uživatelé zaregistrovali a přihlásili svůj projekt do databáze uživatelů Czech- BioImagingu

-Uživatelé jsou povinni citovat Czech- BioImaging v každém výstupu (publikace, patent) a veřejných prezentacích, které byly vytvořeny s podporou přístrojového vybavení a odborných znalostí klíčových institucí Czech BioImagingu, jehož jsme součástí

Vzor:

´This work was supported by Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (Large RI Project LM2018129 Czech-BioImaging) and by European Regional Development Fund (Project No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775).´

nebo


´We acknowledge CAPI Core Facility at Charles University supported by Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (Large RI Project LM2018129 Czech-BioImaging) and by European Regional Development Fund (Project No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775).´

Pokud je spoluautorem Vaší publikace student z CAPI, je třeba též uvést: supported by Charles University grant SVV 260519/2022.

735

Pro další informace kontaktujte přednostu RNDr. Luďka Šefce, CSc. ( sefc@cesnet.cz ).


 
počet zobrazení: 2263 autor: mvesela, poslední aktualizace: mvesela, 03.12.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.