1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
vherynek 06.06.2024

Spolupráce s CAPI

Pokud máte zájem doplnit Váš projekt o in vivo zobrazování, kontaktujte přednostu RNDr. Luďka Šefce, CSc. ( sefc@cesnet.cz ), který Vám poskytne všechny nezbytné informace, 

jak postupovat v případě zájmu o spolupráci s CAPI


 

597Jsme jednou z institucí tvořících vědeckou infrastrukturu Czech-BioImaging. Tyto instituce poskytují otevřený přístup k přístrojovému vybavení a odborným znalostem v biologickém a lékařském zobrazování. Váš projekt Vám pomůžeme krok po kroku navrhnout, poskytneme asistenci a odbornou konzultaci v průběhu celého projektu a poskytneme pomoc s vyhodnocením dat.


Řídíme se pravidly danými  Evropskou listinou pro přístup k výzkumné infrastruktuře.

https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/2016_charterforaccessto-ris.pdf

- poskytujeme otevřený nediskriminační přístup k přístrojovému vybavení a odborníkům

- poskytujeme transparentní informace (potenciálním) uživatelům

- poskytujeme podporu uživatelů zaškolením, odborným poradenstvím během projektu, včetně pomoci s návrhem projektu, jeho průběhem a vyhodnocením dat

Při využívání služeb poskytnutých skrze otevřený přístup ke službám klíčových institucí Czech-BioImagingu, je třeba, aby se uživatelé zaregistrovali a přihlásili svůj projekt do databáze uživatelů Czech- BioImagingu

Uživatelé jsou povinni citovat Czech- BioImaging v každém výstupu (publikace, patent) a veřejných prezentacích, které byly vytvořeny s podporou přístrojového vybavení a odborných znalostí klíčových institucí Czech BioImagingu, jehož jsme součástí:

Vzor:

We acknowledge the core facility Center for Advanced Preclinical Imaging, Charles University, supported by the Czech-BioImaging large RI project (LM2023050 funded by MEYS CR) for their support with obtaining scientific data presented in this paper.

Nebo kratší verze:

We acknowledge the core facility Center for Advanced Preclinical Imaging, Charles University, supported by the MEYS CR (LM2023050 Czech-BioImaging).

Pokud je spoluautorem publikace student z CAPI, je třeba též uvést:

...supported by Charles University grant SVV 260 635/2024 (v roce 2024; nebo SVV 260 635/2025 v roce 2025)Pokud je v projektu použit nový 7T MRI skener, pak je nutné uvést:

Supported by European Regional Development Fund-Project "Modernization and support of research activities of the national infrastructure for biological and medical imaging Czech-BioImaging" (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045).

krátká verze:

Supported by European Regional Development Fund (Project No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045).

 

Všechny přístroje s výjimkou 7T MRI byly pořízeny z OP VVV (dedikace již není striktně povinná):

Supported by European Regional Development Fund-Project "Modernization and support of research activities of the national infrastructure for biological and medical imaging Czech-BioImaging" (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775).

krátká verze:

Supported by European Regional Development Fund (Project No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775).

Ano, je toho hodně. Ale chlebodárcům se sluší poděkovat.

735

Pro další informace kontaktujte přednostu RNDr. Luďka Šefce, CSc. ( sefc@cesnet.cz ).


 
počet zobrazení: 3284 poslední aktualizace: vherynek, 06.06.2024
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.