1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
21.08.2023

CAPI Granty


Grant
Trvání
PoskytovatelLM2023050 Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
2023-2026 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
GF22-16819K Onkologická léčba zaměřená na ovlivnění bioenergetiky nádoru 2022-2025 Grantová agentura České republiky
NU21-08-00280 Nádorem aktivovatelné nanosondy pro vysoce selektivní navigovanou chirurgii
2021-2024 Ministerstvo zdravotnictví


8F21004
Fágově-cílená nervová stimulace u neurodegenerativních onemocnění
2021-2024 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

GA21-04420S Ochranné povlaky proti rozpouštění/rozpadu světlo-konvertujících nanočástic na bázi lanthanidů v biologických médiích 2021-2023 Grantová agentura České republiky

FW01010471
ThyroPIX - gama kamera nové generace pro zobrazování štítné žlázy a malých orgánů pomocí metod nukleární medicíny
2020-2023
Technologická agentura České republiky


EF18_046/0016045
Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
2020-2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


LM2018129
Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
2020-2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


GA19-02584S
Modifikace néelovských a brownovských relaxačních vlastností nanočástic pro magnetické zobrazovací metody
2019-2022
Grantová agentura České republiky


GA19-01602S
Samouspořádané struktury amfifilních gradientových kopolymerů pro koncepčně nové aplikace
2019-2021
Grantová agentura České republiky


GA18-05200S

Vývoj nových polymerních kontrastních látek pro fotoakustické zobrazovací metody in vivo
2018-2022
Grantová agentura České republiky


GA18-07983S
Neinvazivní zobrazení distribuce a viability transplantovaných buněk
2018-2020
Grantová agentura České republiky


FV30413
Plně spektrální 3D zobrazovací systém malých zvířat
2018-2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu


NV17-29084A Terapie lymfedému kombinací mikrochirurgie a tkáňového inženýrství
2017-2021 Ministerstvo zdravotnictví
EF16_013/0001775 Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
2017-2021 Evropské strukturální a investiční fondy
LM2015062
Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování
2016-2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
TA04011329 Pokročilé techniky rentgenové radiografie pro přírodní vědy a průmysl 2014-2017 Technologická agentura České republiky


ED4.1.00/16.0338
Centrum pokročilého preklinického zobrazování
2014-2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


 

počet zobrazení: 2449 poslední aktualizace: 21.08.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.