1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
vherynek 06.01.2023

CAPI Granty

.

Grant
Trvání
PoskytovatelNU21-08-00280 Nádorem aktivovatelné nanosondy pro vysoce selektivní navigovanou chirurgii
2021-2024 Ministerstvo zdravotnictví

NV17-29084A
Terapie lymfedému kombinací mikrochirurgie a tkáňového inženýrství
2021 Ministerstvo zdravotnictví
8F21004
Fágově-cílená nervová stimulace u neurodegenerativních onemocnění
2021-2024 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
GAČR 21-04420S
Ochranné povlaky proti rozpouštění/rozpadu světlo-konvertujících nanočástic na bázi lanthanidů v biologických médiích 2021-2023 Grantová agentura České republiky
TREND: FW01010471
ThyroPIX - gama kamera nové generace pro zobrazování štítné žlázy a malých orgánů pomocí metod nukleární medicíny
2020-2023
Technologická agentura České republiky


OP VVV: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045
Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
2020-2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


VaVaI: LM2018129
Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
2020-2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


GA19-02584S
Modifikace néelovských a brownovských relaxačních vlastností nanočástic pro magnetické zobrazovací metody
2019-2021
Grantová agentura České republiky


GA19-01602S
Samouspořádané struktury amfifilních gradientových kopolymerů pro koncepčně nové aplikace
2019-2021
Grantová agentura České republiky


GA18-05200S

Vývoj nových polymerních kontrastních látek pro fotoakustické zobrazovací metody in vivo
2018-2020
Grantová agentura České republiky


GA18-07983S
Neinvazivní zobrazení distribuce a viability transplantovaných buněk
2018-2020
Grantová agentura České republiky


TRIO: FV30413
Plně spektrální 3D zobrazovací systém malých zvířat
2018-2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu


TA04011329l Pokročilé techniky rentgenové radiografie pro přírodní vědy a průmysl 2014-2017 Technologická agentura České republiky

 

počet zobrazení: 1668 poslední aktualizace: vherynek, 06.01.2023
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.