1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova
21.07.2020

Spolupracovali s CAPI

 

Instituce

Oddělení/Skupina

Centrum

Město, Stát
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKYÚstav makromolekulární chemie
Polymerní částice
Biomakromolekulární a bioanalogické systémy
Praha, Česká republika

Biolékařské polymery
Biomakromolekulární a bioanalogické systémy
Praha, Česká republika

Nadmolekulární polymerní systémy
Nadmolekulární struktury a samoasociační procesy
Praha, Česká republika

Bioaktivní polymery
Biomakromolekulární a bioanalogické systémy
Praha, Česká republika
Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB)
Petr Cígler Group of Synthetic Nanochemistry

Praha, Česká republika

Skupina Jana Konvalinky Proteázy lidských genomů

Praha,Česká republika
Fyzikální ústav (FZU)
Oddělení magnetik a supravodičů
Sekce fyziky pevných látek
Praha, Czech Republic
Fyziologický ústav (FgU)
Biomatematika

Praha, Česká republika
Biotechnologické a biomedicínské centrum (BIOCEV)


Vestec, Česká republika
Ústav experimentální medicíny (IEM)
Oddělení regenerace nervové tkáně

Praha, Česká republika
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE (VŠCHT)
Ústav analytické chemie

Praha, Česká republika
UNIVERZITA PALACKÉHO
Nanomateriály v biomedicíně
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Olomouc, Česká republika
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
I. INTERNÍ KLINIKA - HEMATOLOGIE

Praha, Česká republika

IV. INTERNÍ KLINIKA - GASTROENTEROLOGIE  A HEPATOLOGIE

Praha, Česká republika
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
Technologický a inovačný park
Centrum Interdisciplinárnych Biovied (CIB)
Košice, Slovensko
POLISH ACADEMY OF SCIENCES (PAS)
Department of Experimental Oncology
Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy
Wroclaw, Poland
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Praha, Česká republika
Společnost
Město, Stát


ADVACAM, s.r.o.
Praha, Česká republika


Radalytica
Praha, Česká republika


SOTIO a.s.
Praha, Česká republika


Rainbow Medical Ltd.
Herzeliya, Israel


ESTHÉ - Plastic Surgery Clinic
Praha, Česká republika


Crytur s.r.o.
Turnov, Česká republika


RadioMedic
Řež, Česká republika
 


 


 

 

počet zobrazení: 2688 poslední aktualizace: 21.07.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.